Internetowy Serwis Edukacyjny

Strony internetowe
dla szkół polonijnych z panelem administracyjnym

     Internetowy Serwis Edukacyjny (ISE) jest połączeniem strony internetowej z panelem administracyjnym do zarządzania szkolnymi stronami. System ten umożliwia wszystkim pracownikom szkoły na zamieszczanie ogłoszeń szkolnych, zadań domowych dla uczniów, jak również edycję kalendarza szkolnego, wprowadzanie dyżurów szkolnych dla rodziców i wiele innych funkcji.

 

     Pracownicy szkoły mogą zalogować się o każdej porze dnia do szkolnego portalu internetowego i zamieścić czy też zmodyfikować ogłoszenie, zadanie domowe lub informacje w kalendarzu szkolnym w prosty i szybki sposób. System ISE automatycznie powiadamia rodziców i uczniów o zamieszczonych ogłoszeniach, zadaniach domowych i nowych informacjach w innych sekcjach systemu.

 

     Szkolny portal ma wbudowany wewnętrzny rejestr uczniów i nauczycieli, jak również system emailowy i SMS-owy, który umożliwia bardzo szybką komunikację pomiędzy rodzicami a kadrą pedagogiczną i dyrekcją szkoły. Rejestr uczniów i nauczycieli zawiera podstawowe informacje tj. adresy, telefony, emaile, itp. Te informacje są przetwarzane odpowiednio przez bazę danych aby jak najbardziej ułatwić pracę użytkownikom szkolnego portalu, czyli pracownikom szkoły a zarazem efektywnie komunikować się z rodzicami. System ten posiada również system finansowy i wiele innych nowatorskich funkcji skoncentrowanych na prostą komunikację z rodzicami i społecznością polonijną.

 

     System ISE jest bezpieczny i automatycznie powiadamia użytkowników o udanych logowaniach / nieudanych próbach logowania do systemu. Również wykorzystuje odpowiedni algorytm do dotatkowej weryfikacji użytkownika, gdy zaistnieją pewne zmiany systemowe lub sieciowe. Ważnym aspektem jest ochrona danych, które są przetwarzane i przechowywane w wewnętrznej bazie danych na prywatnych serwerach i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim lub firmom. System nie wykorzystuje żadnych operatorów do przetwarzania danych, dotyczy to również jakichkolwiek statystyk. Informacje zamieszczane i przetwarzane w szkolnej bazie danych są automatycznie zabezpieczane w krótkich odstępach czasowych.

Bezpłatna pomoc techniczna, certyfikat SSL i aktualizacje systemu - bez kontraktów i ukrytych opłat - koszta porównywalne z przeciętnym hostingiem stron internetowych - skontaktuj się z nami już dziś i skorzystaj z 25% jednorazowej zniżki!